Forensische Zorg

De Kessler Stichting heeft jarenlange ervaring in het bieden van forensische zorg. Hiervoor is een contract afgesloten met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Forensische zorg is begeleiding binnen een verplicht kader dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Het doel van deze begeleiding is meerledig:

  • Kans op recidive verlagen (herhaling van strafbaar gedrag);
  • Client participeert in de samenleving (dagbesteding);
  • De leefsituatie is gestabiliseerd;
  • Client heeft perspectief.

Afhankelijk van de zorgbehoefte, de woonsituatie en het vaardigheidsniveau van cliënt is er bij de Kessler Stichting altijd een zorgvorm die bij cliënt zijn behoefte aansluit:

Ambulante begeleiding

Bij de Kessler Stichting bieden wij ondersteuning in de thuissituatie aan cliënten met een forensische zorgtitel. Er wordt nauw samengewerkt met de reclasseringswerkers van Reclassering Nederland, Leger des Heils Reclassering of Palier.

Elke cliënt wordt gekoppeld aan één of twee persoonlijk(e) begeleider(s). Samen met de reclasseringswerkers en cliënt werken we aan stabilisering van de persoonlijke situatie met als doel de kans op recidive te verkleinen. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van de methodiek 'competentiegericht begeleiden' (CGB), waarbij zoveel mogelijk beroep gedaan wordt op de vaardigheden en mogelijkheden van de cliënt. Ook kunnen cliënten o.a. begeleid worden bij schuldenproblematiek, budgettering en 'participatie en werk'.

Delictrisico

Kenmerkend voor deze doelgroep is het risico op recidive en de aanwezigheid van criminogene factoren (factoren die invloed hebben op delict gedrag). De consequenties voor cliënt bij het niet nakomen van de bijzondere voorwaarden kunnen groot zijn. Dit maakt dat wij bij aanvang van en gedurende het traject op elf verschillende leefdomeinen van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) de risicofactoren inventariseren. Hierop richten we vervolgens de begeleidingsdoelen in overleg met cliënt en reclasseringswerker.

Aanmelden kan via Informatiesysteem Forensische Zorg (IFZO). Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met afdeling intake & advies (070 - 8 500 588, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Kwaliteit van Forensische Zorg

De Kessler Stichting blijft actief in het professionaliseren van forensische zorg, zowel intern als extern. Iedere afdeling heeft een aandachtsfunctionaris forensische zorg die organisatiebreed kennis met elkaar delen en de kwaliteit van de forensische zorg continu onder de loep nemen en verbeteren. Vanuit het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) hebben wij een KFZ-ambassadeur aangewezen die kennisneemt van de door KFZ ontwikkelde producten en waar nodig implementeert binnen de organisatie.

Daarnaast heeft de Kessler Stichting in 2014, in samenwerking met Reclassering Nederland, een landelijke werkwijze ontwikkeld voor forensische zorg in de Maatschappelijke Opvang (MO). Dit is gefinancierd met een innovatiebudget van de Directie Forensische Zorg.

Eind 2017 is de Kessler Stichting, samen met andere organisaties, door het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) betrokken bij het ontwikkelen van een spoedcursus forensische deskundigheidsbevordering voor medewerkers in de RIBW en MO instellingen. Dit zal in 2018 beschikbaar gesteld worden voor de medewerkers van RIBW en MO instellingen.