Bereik in de Wijk heeft vier expertteams:

• Ambulante begeleiding
• Forensische zorg
• Beschermd zelfstandig wonen
• Begeleid zelfstandig wonen
• Schuldhulp
• Dagbesteding

Ambulante begeleiding

Heeft u thuis hulp nodig bij uw taken in en rondom het huis, uw administratie, financiën of de invulling van uw dag? Soms loopt het leven anders dan u gehoopt had en stapelen de problemen zich op. Deze opstapeling kan er voor zorgen dat u geen grip meer heeft op uw situatie. Het kan ook zijn dat u juist weer bezig bent om meer zelfstandig te gaan wonen, maar daar nog wat ondersteuning bij kan gebruiken. Thuisbegeleiding ofwel Ambulante begeleiding kan uitkomst bieden.

De begeleiding

U krijgt ondersteuning van een eigen begeleider, een medewerker van de afdeling Bereik in de Wijk. In een persoonlijk plan beschrijven de begeleider en u wat u nodig heeft om uw dagelijkse leven weer op de rit te krijgen. Met uw begeleider werkt u aan de onderwerpen uit dit plan. Het doel van de begeleiding is dat u zelfstandig kunt blijven wonen. De begeleiders van het expertteam Ambulante begeleiding hebben specifieke kennis van de diverse problemen waar mensen mee te maken hebben. Ook buiten de organisatie weten de ervaren begeleiders de weg en hebben ze nauwe contacten met organisaties om u verder te helpen.

Financiële zaken

Een belangrijk onderdeel is hulp bij uw financiële zaken. Samen met u bedenken we een oplossing, zodat u niet in beslag wordt genomen door zorgen over financiën. Als blijkt dat u veel schulden heeft melden we u aan bij ons eigen Schuldhulp team. 

Forensische zorg

Staat u onder toezicht van Reclassering, of zit u momenteel een straf uit en komt u binnenkort vrij? Dan kunt u bij ons terecht. We ondersteunen u bij het vinden van woonruimte, (her)opbouwen van een sociaal netwerk en dagbesteding. Reclassering kan u naar ons verwijzen.

De begeleiding

De begeleiders van het expertteam Forensische Zorg hebben specifieke kennis van forensische begeleiding. Ook buiten de organisatie weten de ervaren begeleiders de weg en hebben ze nauwe contacten met organisaties om u verder te helpen. U geeft zelf aan waar u aan wilt werken of wat u wilt leren. Uw doelen worden samengevat in uw trajectplan. De begeleiders werken samen met u aan deze doelen. Vaak heel praktisch, ze leren u bijvoorbeeld te budgetteren of helpen u bij het openen van uw post.

Opvang of thuisbegeleiding

Als u dak- en thuisloos bent, dan kunt u door uw toezichthouder aangemeld worden voor één van onze opvangafdelingen of op één van de twee afdelingen voor Beschermd Wonen. Woont u zelfstandig? Dan kunnen wij u vanuit de afdeling Bereik in de Wijk thuisbegeleiding aanbieden of u komt langs bij de hoofdlocatie van de Kessler Stichting op de De la Reyweg 530.

Beschermd zelfstandig wonen

Voor mensen die weer ‘handigheid’ willen krijgen in het dagelijks leven is er Beschermd zelfstandig wonen. Voor Beschermd zelfstandig wonen zijn er drie locaties. Eén locatie is specifiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Samen met maximaal zeven anderen woont u in één van de huizen in Den Haag. Daar huurt u voor maximaal twee jaar een eigen kamer.

De begeleiding

Bereik in de Wijk helpt u bij het hebben van een eigen huishouding, regelen van de financiën en het vinden van activiteiten om overdag te doen (werk, dagbesteding, studie en dergelijke). U krijgt ondersteuning van een eigen begeleider, een medewerker van de afdeling Bereik in de Wijk. De medewerkers helpen u graag door u te laten wennen aan meer zelfstandigheid. In een persoonlijk plan beschrijven we samen met u wat u nodig heeft om uw leven weer zelfstandig te kunnen leiden. Met uw begeleider werkt u aan de onderwerpen uit dit plan. Het doel van de begeleiding is dat u weer zelfstandig kunt wonen.

Begeleid zelfstandig wonen

Voor mensen die graag weer zelfstandig willen gaan wonen, zonder moeite te hebben met alles wat daarbij komt kijken, is er Begeleid zelfstandig wonen. Voor Begeleid zelfstandig wonen zijn er drie locaties. Samen met maximaal zeventien anderen woont u in één van de huizen in Den Haag. U huurt een kamer voor maximaal twee jaar van de Kessler Stichting of van een woningbouwvereniging. In die tijd helpen we u zoeken naar zelfstandige huisvesting.

De begeleiding

Om uw huishouden zelfstandig op orde te houden krijgt u begeleiding van de medewerkers van Bereik in de Wijk. Dit doen wij door samen met u een persoonlijk plan op te stellen. Daarin staat hoe u de vaardigheden, waar u nog niet goed in bent, onder de knie krijgt. U krijgt ondersteuning van een eigen begeleider, een medewerker van de afdeling Bereik in de Wijk. Met hem of haar werkt u wekelijks aan de doelen uit uw plan. Daarnaast krijgt u begeleidingsgesprekken, deze zijn bij u thuis of bij Bereik in de Wijk. Begeleiders zijn ook een aantal uur op uw woonlocatie. Het doel van de begeleiding is dat u weer zelfstandig kunt wonen.

Schuldhulp

De afdeling Schuldhulpbemiddeling biedt administratieve en financieel-technische hulp aan cliënten van de Kessler Stichting bij:

  • Samen met u stelt de begeleider een overzicht op van inkomsten, uitgaven en het inventariseren van schulden om te komen tot een doorverwijzing naar Den Haag Op Maat, gericht op een snelle en succesvolle start van de schuldsanering.
  • Het is ook mogelijk om in overleg met schuldeisers te komen tot aflossingsvoorstellen en eventueel afkoopvoorstellen en hulp bij het opstellen van kwijtscheldingsbrieven aan schuldeisers.

Dagbesteding

Het expertteam Dagbesteding heeft een arbeidsmatig karakter, zonder prestatiegerichte werkdruk. Deze activiteiten dragen bij aan uw ontwikkeling, waaronder::

  • Ontwikkeling van sociale vaardigheden in groepsverband;
  • Verbeteren van uw zelfredzaamheid en participatie;
  • Voorbereiden op betaald werk,
  • Een nuttige daginvulling.

Contact

Wilt u meer informatie of advies over Bereik in de Wijk? Neem dan contact met ons op.
U kunt ons bereiken via 070 – 8 500 500 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ons adres:
De la Reyweg 530
2571 GN Den Haag

Volg ons op social media:
Instagram: bereik_in_de_wijk
Twitter @bereikindewijk
Facebook www.facebook.com/bereikindewijk